BSUK Advisors

Ser
Full Name
1Ex-Chairman Mr Rajan Malla
2Ex-Chairman Mr Dhan Kunwar
3Ex-Chairman Mr Dipak Kaucha
4Capt (Retd) Ram Bahadur Pun
5Mr Dolendra Khadka
6Maj Om Pun
7…………………………..
8Mrs Chandra Kumari Shrestha
9Mrs Narmati Pun

Area Representatives

SerFull NameArea
1Mr Ram ThapaAldershot
2Mr Narsing ChhantyalAshford
3Mr Bhakta ThapaBasingstoke
4Mr Suresh BhandariBirmingham
5Mr Harka PunBournemouth
6Mr Surya PulamiDerby
7Mr Hirabahadur PertelFarnborough
8Mr Shasiram PunFolkestone
9Mr Ajaya (Rupesh) AdhikariHarrow/Hays
10Mr Lalbahadur RokaHounslow/Feltham
11Mr Narbahadur SunarMaidstone
12Mr Bhojan ShresthaManchester
13Mr Chitra ThapaOxford
14Mr Dal BudhathokiPeterborough
15Mrs Deurupi ThapaPlumstead
16Mr Dal ShahiReading
17Mr Yam PunSandhurst
18Mr Gobindaram KandelScotland
19Mr Devendra ShresthaSwindon
20Mrs Lalmaya ThapaTidworth
21Mr Durga KhadkaWales
22TBCYork/Catterick
23WO2 Pravin Malla1 RGR
24Capt Dalindra KC2 RGR
24Mr Ashok ThapaQGS
25Mr Narbahadur SunarQGE
26Maj Rudra ChhantyaQOGLR