S/N

NAME

ADDRESS

UK

ADDRESS

NEPAL

1

Amar Gharti

Northolt

Ransing Kiteni

2

Amar Pun

Ashford

Kadesh

3

Amar Pun

Aldershot

Bhingithe

4

Arjun Malla

Folkestone

Banskhola

5

Ashok Budhathoki

Swindon

Kandebash

6

Bal Bahadur Pun

Plumstead

Pandavkhani

7

Bal Bahadur Pun

Aldershot

Ransing kiteni

8

Balaram Pun Magar

Swindon

Tangram

9

Balbir Pun

Aldershot

Pandavkhani –

10

Bel Pun

Reading

Righa

11

Bhabi Pun

Aldershot

Harichaur 6

12

Bhakta Bahadur Thapa

Aldershot

Baglung Bazaar

13

Bhakta Chhetri

Farnborough

Burtibang/Chitwan

14

Bhakta Thapa

Basingstoke

Righa

15

Bharat Kumar Shrestha

Aldershot

Baglung Bazaar

16

Bhim Bahadur Gharti

Aldershot

Pandavkhani-

17

Bhim Bahadur Shrees

Reading

Sagdi

18

Bhim Bahadur Thapa

Farnborough

Righa

19

Bhim Bahadur Thapa

Reading

Righa

20

Bhim Shrees

Bridgend, Wales

Harichaur-6

21

Bhim Shrees

Swindon

Righa

22

Bhim Shrees

QOGLR

Bhuskat

23

Bhojraj Kandel

Charlton

Kandebas

24

Bijay Adhikari

Hayes

Baglung, Bazaar

25

Bikram Rana

Reading

Barahakot

26

Bil Bahadur Shrees

Swindon

Rangkhani

27

Binod KC

Hounslow

Banglung,Guthi

28

Bir Bahadur Shreesh

Ashford

Harichaur-6

29

Bishan Thapa

Reading

Thanthap

30

Bishnu Kaucha

Aldershot

Pandavkhani

31

Bishnu Prasad Pun

Folkestone

Burtinang

32

Bishnu Rana

Peterborough

Dudhilabhati-

33

Bishnu Shrees

Farnborough

Barahakote,

34

Chandra Bahadur Thapa

Aldershot

Jaimune 

35

Chandra Budha

Maidstone

Devisthan

36

Chandra Kala

Aldershot 

Lekhani

37

Chandra Kumari Thapa

Farnborough

Righa

38

Chandra Bahadur Pun

Maidstone

Righa

39

Chandra Pun

Farnborough

Baglung Bazaar

40

Chandra Thapa

Swindon

Banskhola

41

Chhabilal Pun

Wallington

Lekhani

42

Chhabilal Rana

Aldershot

Ramuwa

43

Chham Gharti

Plumstead

Pandavkhani

44

Chitra Bahadur Pun

Swindon

Rangkhani

45

Chitra Bahadur Thapa

Aldershot

Dagatundanda

46

Chitra Budha

Milton Keynes

Burtibang

47

Chitra Pun

Reading

Chauraha

48

Chitra Thapa

Oxford

Dagatundanda

49

Christina Chhantyal

Farnborough

Lekhani

50

Dal Bahadur Budhathoki

Peterborough

Chauraha

51

Dal Bahadur Pun

Aldershot

Jhule

52

Dal Bahadur Pun

Aldershot

Pandavkhani

53

Dal Bahadur Pun

Folkestone

Harichaur-5

54

Dal Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

55

Dal Bahadur Thapa

Peterborough

Damek

56

Dal Bahadur Thapa

Farnborough

Chhisti

57

Danny Pun

Portsmouth

Harichaur-5

58

Deb Bahadur Pun

Folkestone

Torikhola,

59

Debi Prasad Pun

Folkestone

Narethati

60

Debi Rana

Reading

Righa

61

Debu Pun

Reading

Righa

62

Deoraj Thapa

Aldershot

Pandavkhani

63

Deumaya Gurung

Aldershot

Baglung Bazaar

64

Dev Bahadur Pun

Maidstone

Righa

65

Devendra Shrestha

Swindon

Baglung Bazaar

66

Devi Maya Pun

Plumstead

Torikhola

67

Devilal Gaire

Grantham

Harichaur-6

68

Devimaya Pun

Farnborough

Righa

69

Dhalindra KC

RGR 2

Bhimpokhara

70

Dhan Bahadur BK

Aldershot

Harichaur-6

71

Dhan Bahadur Kunwar

Ashford

Burtibang

72

Dhan Bahadur Rana

Northolt

Harichaur-6

73

Dhan Budhathoki

Swindon

Kandebash

74

Dhan Shrees

Greenwich

Righa

75

Dhan Shrees Thapa

Chippenham

Righa

76

Dhanmaya Pun

Aldershot

Baglung, Guthi

77

Dil Bahadur Thapa

Camberley

Bongadovan

78

Dil Bahadur Thapa

Ashford

Baglung Bazaar

79

Dil Bahadur Thapa

Farnborough

Pandavkhani

80

Dil Kumari Chhantyal

Ashford

Lammela –

81

Dil Kumari Thapa

Aldershot

Righa

82

Dilmaya Paija

Aldershot

Bhingethi

83

Dipak Kumar Kaucha

Folkestone

Righa

84

Dipak Malla

Folkestone

Malma, Banskhola

85

Dirga KC

Maidstone

Bhimpokhara

86

Dol Malla

Hounslow

Bamiya

87

Dolendra Khadka

London

Baglung Bazaar

88

Durga Bahadur Pun

Aldershot

Pandavkhani

89

Durga Bahadur Pun

Northolt

Chauraha

90

Durga Bahadur Shahi  

Aldershot

Pandavkhani  

91

Durga Khadka

Wales, Bridgend

Hatiya

92

Fulkumar Shrees

Peterborough

Kadesh

93

Gajindra Pun

Plumstead

Sukhaura

94

Gam Prasad Pun

Aldershot

Torikhola –

95

Ganesh Pun

Folkestone

Righa

96

Ganga Bahadur Rana

Tidworth

Rangkhani

97

Ganga Prasad Thapa

Aldershot

Rangkhani

98

Gangadhar Kandel

Swindon

Binhu

99

Giri Bahadur Bahik

Canterbury

Kalapatal

100

Hari Phagami

Camberley

Baglung Bazaar

101

Hari Prasad Gharti Magar

Winchester

Harichaur -6

102

Hari Sherchan

Feltham

Burtibang

103

Harka Bahadur Chhantyal

Ashford

Lammela

104

Harka Bahadur Pun

Bournemouth

Tangram

105

Hemchandra Thapa

Maidstone

Banskhola

106

Himal Chhetri

Eastleigh

Baglung Bazaar

107

Hira Bahadur BK

Farnborough

Puranogaun

108

Hira Bahadur Pun

Farnborough

Phaperkhet

109

Hira Bahadur Thapa

Swindon

Pandavkhani

110

Hom Bahadur Rana

Folkestone

Righa

111

Indra Bahadur Pun

Reading

Harichaur-

112

Indra Bahadur Pun

Portsmouth

Narethati

113

Indra Bahadur Thapa

Aldershot

Banskhola

114

Indramati Pun

Aldershot

Chhisti

115

Jag Bahadur Pun

Farnborough

Shisakhani

116

Jag Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha

117

Janga Bahadur Thapa

Bournemouth

Nepane

118

Jaya Bahadur Pun

Kennington

Nepane

119

Jhak Bahadur Chhantyal

Ashford

Lammela

120

Jib Bahadur Shrees

Swindon

Righa

121

Jit Bahadur Gharti

Peterborough

Taman-

122

Jit Bahadur Hamal

AGC

Burtibang

123

Jit Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha

124

Jit Bahadur Pun

Farnborough

Dhamja

125

Jit Bahadur Rana

Camberley

Jaljala

126

Jit Bahadur Rana

Aldershot

Rangkhani

127

Jit Bahadur Thapa

Plumstead

Sukhaura

128

Jiwan Pun

RGR

Righa

129

Jiwan Pun

RGR

Okhale

130

Kabiraj Chhettri

Aldershot

Baglung Guthi

131

Kamal Paudel

London

Balewa

132

Kanga Kumari Serestha

Aldershot

Beni, Baglung

133

Kaprasad Chhantyal

Ashford

Burtibang, Narja

134

Karna Bahadur Pun Kaucha

Hayes, London

Chauraha

135

Karna Resmi Thapa

Colchester

Jaljala

136

Kausila Chhantyal

Aldershot

Rangkhani

137

Kausila Rana

Aldershot

Sishakhani

138

Keshab Prasad Budha

High Wycombe

Taman

139

Khadka Thapa

Farnborough

Pandavkhani

140

Kharka Bahadur Pun

Plumstead

Sukhaura

141

Kharka Pun

Amesbury

Righa

142

Khem Bahadur Thapa

Reading

Harichaur 6

143

Khim Bahadur Shrees

RGR

Narethati

144

Khirmati Chhantyal Pun

Aldershot

Nayagaun

145

Kishore Sapkota

Folkestone

Damek

146

Krishna Bahadur Thapa

Portsmouth

Harichaur-6

147

Krishna Paudel

Solihill

Sarkuwa

148

Krishna Roka

Feltham

Lekhani

149

Kul Bahadur Ale

Aldershot

Pandavkhani

150

Kul Bahadur Thapa

Aldershot

Pandavkhani

151

Kul Bahadur Thapa

Northolt

Harichaur 6

152

Kumar Pun

Swindon

Rangkhani

153

Lachhuman Pun

Aldershot

Pandavkhani

154

Lal Bahadur Pun

Aldershot

Narethati

155

Lal Bahadur Roka

Feltham

Lekhani

156

Lal Bahadur Shrees

Swindon

Righa

157

Lalbahadur Budha

High Wycombe

Taman

158

Lalmati Thapa

Aldershot

Pandhavkhani

159

Laxman Malla

Aldershot

Harichaur -5

160

Lekh Bahadur Pun

Aldershot

Chauraha

161

Lila Kumari Budhathoki

Feltham

Chauraha

162

Lilawati Pun

Aldershot

Jaimuni

163

Lokendra Thapa

QOGLR

Baglung Bazaar

164

Loku Shrees

Reading

Barahakot

165

Mahendra KC

Maidstone

Bhimpokhara-

166

Man Bahadur Pun

Nuneaton

Burtibang

167

Man Bahadur Thapa

Hounslow

Ransing,kiteni

168

Man Bahadur Thapa

Reading

Barahakot

169

Man Bahadur Thapa Magar

Aldershot

Upalaachaur

170

Man Kumar Kaucha

Sandhurst

Chauraha

171

Man kumari Chhettri

Aldershot

Baglung Sigana-

172

Man Kumari Rana

Reading

Righa

173

Maniraj Jolmi

Peterborough

Tangram

174

Mankumari Gharti

Aldershot

Chauraha

175

Mankumari Thapa

Reading

Righa-

176

Mansuva Pun

Bridgend

Chauraha

177

Min Bahadur Shrees

Farnborough

Lekhani

178

Mitra Thapa

Hounslow

Righa

179

Mohan Thapa

Peterborough

Tangram

180

Mukendra Chhantyal

Ashford

Lammela

181

Mukta Bahadur Rana

Aldershot

Banskhola

182

Nagendra Thapa

Eastleigh

Baglung Bazaar

183

Nanda Bahadur Rana

Colchester

Bhingethi

184

Nanda Prasad Kala

Farnborough

Barahakot

185

Nanda Prasad Rana

Aldershot

Bhingethi

186

Nandakali Chhantyal

Aldershot

Rangkhani

187

Nandalal Pun

Bournemouth

Tangram

188

Nandaram Thapa

Plumstead

Resha

189

Nar Bahadur Chhantyal

Aldershot

Burtibang

190

Nar Bahadur Pun

Folkestone

Pandavkhani

191

Narayan Rijal

Camberley

Balewa

192

Narmati Pun

Aldershot

Righa

193

Narsing Chhantyal

Ashford

Lammela

194

Nirmala Pun

Reading

Lekhani

195

Om Bahadur Thapa

Wallington

Sagdi

196

Om Bahadur Thapa

Camberley

Jaljala

197

Om Pun

QGS

Puranogoun

198

Om Resmi Thapa

Colchester

Jaljala

199

Pabi Thapa

Aldershot

Righa 5

200

Pabita Pun

Aldershot

Torikhola

201

Padam Bahadur Rana

Aldershot

Banskhola

202

Padam Bahadur Thapa

Amesbury 

Rangkhani –

203

Padam Kaucha

Folkestone

Chauraha

204

Padam Pun

Woolwich

Bareng

205

Phool Prasad Kandel

Charlton

Shile, Tarakhola

206

Phulmati Thapa

Farnborough

Panyupata,Thanthap

207

Pobimaya Ale

Aldershot

Bhuskat

208

Prawin Malla

RGR

Harichaur-5

209

Prem Bahadur Chhantyal

Folkestone

Lekhani

210

Prem Bahadur Shrees

Folkestone

Lekhani

211

Prem Shrees

RGR

Shisakhani

212

Prem Shrees

Mordan, London

Pandhavkhani

213

Pukar Sapkota

Farnborough

Baglung Bazaar

214

Punkala Pun

Farnborough

Righa

215

Puran Rana

Reading

Barahakot

216

Purna Bahadur Pun

Croydon

Sagdi

217

Purna Bahadur Thapa

Working

Kandebash

218

Purna Pun

Working

Lekhani

219

Purna Thapa

Eastleigh

Baglung Bazaar

220

Puskal Serestha

London

Baglung Bazaar

221

Rabi Ghimire

Woolwich 

Gwalichaur

222

Rajan Kandel

Folkestone

Binhu

223

Rajan Mall

Sandhurst

Baglung Bazaar

224

Ram Bahadur Karki

Winchester

Baglung Bazaar

225

Ram Bahadur Pun

Folkestone

Kathekhola 

226

Ram Bahadur Thapa

Aldershot

Jaljala

227

Ram Bahadur Thapa

Southampton

Baglung Bazaar

228

Ram Bahadur Thapa

Reading

Banskote-

229

Ran Bahadur Gurung

Aldershot

Bhuskat

230

Ran Bahadur Pun

London

Torikhola

231

Ran Bahadur Rana

Plumstead

Ramuwa

232

Ran Gurung

Farnborough

Bhuskat

233

Ran Kumari Pun

Aldershot

Torikhola 

234

Ratna Kala Magar

Aldershot

Binhu, Gausara

235

Ratna Kumari Pun

Aldershot

Rangkhani

236

Ratna Prakash Pun

Plumstead

Bungadovan

237

Rebant Pun

Plumstead

Torikhola

238

Rem Sherchan

Aldershot

Kharbang

239

Resham Budhathoki

Scotland

Kandebas

240

Resham Shrees

QOGLR

Rangkhani

241

Rosan Thapa

Folkestone

Banskhola

242

Roshan Chhantyal

Maidstone

Barahakot

243

Rudra Chhantyal

QOGLR

Okhale

244

Rupesh Raj Adhikari

Uxbridge

Baglung Bazaar

245

Sammar Gharti Magar

Fleet

Bhuskat

246

San Bahadur Gharti

Aldershot

Bhingethi

247

Sarat Thapa

Aldershot

Ransing Kiteni

248

Sashiram Pun

Aldershot

Pandavkhani

249

Sashiram Pun

Aldershot

Pandavkhani

250

Ser Bahadur Pun

Wallington

Lekhani

251

Shairam Gharti Magar

Aldershot

Ransing Kiteni

252

Shasiram Pun

Folkestone

Righa

253

Sher Bahadur Pun

Farnborough

Lekhani

254

Sher Bahadur Pun

Nuneaton

Jaljala

255

Shibalal Thapa

Aldershot

Puranogaun

256

Siba Thapa

Folkestone

Righa

257

Siddhartha Chanda

Farnborough

Burtibang

258

Solman Shrees

Dover

Harichaur-5

259

Som Bahadur Shrees

Hounslow

Righa

260

Sovit Hamal

Basingstoke

Baglung Bazaar

261

Subash Shrees Magar

Northwood

Rangkhani

262

Sudarshan Rajbhandari

London

Baglung Bazaar

263

Sunita KC

Southampton

Baglung Bazaar

264

Surja Bahadur Budhathoki

Northolt

Burtibang-5

265

Surya Thapa

Derby

Dagatundanda

266

Tak Kumari Malla

Aldershot

Harichaur 5

267

Tam Bahadur Pun

Northolt

Phaparkhet

268

Tankadhoj Pun

Hong Kong

Righa

269

Tara Bahadur Thapa

Folkestone

Righa

270

Tara Rana

Colchester

Harichaur

271

Tara Shrees

Colchester

Pandavkhani -8

372

Tej Bahadur Shrees

Croydon

Sagdi 

273

Tej Bahadur Shreesh 

Farnborough

Barahakot-

274

Tek Bahadur Budha

Maidstone

Nishikhola

275

Tek Gharti

Folkestone

Tari,Gwalichaur

276

Tek Gurung

Folkestone 

Dudilabhati

277

Tek Bahadur Rana

Amesbury

Jaidi

278

Thag Bahadur Thapa

Southampton

Long Gaun

279

Tika Kumari Khattri (Sita)

Greenford

Baglung Bazaar

280

Tika Paudel

Oxford

Rangkhani

281

Tika Rana

Basingstoke

Righa

282

Tika Rana (Bhim)

Portsmouth

Harichaur 5

283

Tika Shrees

Plumstead

Pandavkhani

284

Tikaram Niure

Winchester

Hila, Kankrakhor

285

Til Bahadur Pun

Swindon

Burtibang-6

286

Til Bahadur Thapa

Aldershot

Bhakunde

287

Tirtha Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

288

Tom Thapa

Lyneham

Rangkhani

289

Top Bahadur Thapa

Derby

Dagatundanda

290

Toran Pun

Folkestone

Torikhola,Ghasa

291

Toyanath Shrees

Folkestone

Righa

292

Tul Bahadur Pun / Mangal

Reading

Pandavkhani

293

Tul Bahadur Pun

Peterborough

Damek

294

Tul Bahadur Thapa

Aldershot

Ranshing Kiteni

295

Tulsi Thapa

Aldershot

Ransingkiteni- 5

296

Yam Bahadur Bahik

Catterick

Kalapatal

297

Yam Bahadur Pun

Sandhurst

Tangram

298

Yam Bahadur Pun

Maidstone

Pandavkhani

299

Yam Bahadur Thapa

Dover

Kalapatal

300

Yam Kumari Bhandari

Camberley

Narethati

301

Yam Malla

Derby

Banskhola

302

Yam Sherchan

Aldershot

Kharbang

303

Yam Shrestha

Working

Lekhani

304

Yashoda Bura

Reading

Burtibang –

305

Yubraj Thapa

Peterborough

Tangram