BAGLUNGE SAMAAJ UK ERF MEMBERS AS AT 01 JAN 2018

S/N

NAME

ADDRESS
UK

ADDRESS
NEPAL

1

Jiwan Pun

RGR

Righa

2

Prem Shrees 1

Mordan

Pandavkhani

3

Mahendra KC

Maidstone

Bhimpokhara

4

Tara Rana

Portsmouth

Harichaur-5

5

Deoraj Thapa

Aldershot

Pandavkhani

6

Durga Bahadur Pun

Aldershot

Pandavkhani

7

Jit Bahadur Rana

Camberly

Jaljala

8

Ram Bahadur Thapa

Aldershot

Jaljala

9

Narmati Pun

Aldershot

Righa

10

Tara Shrees

Aldershot

Pandavkhani -

11

Nar Bahadur Chhantyal

Aldershot

Burtibang

12

Nanda Bahadur Rana

Aldershot

Bhingethi

13

Lal Bahadur Pun

Aldershot

Narethati

14

Dal Bahadur Pun

Aldershot

Jhule

15

Amar Pun

Ashford

Kadesh

16

Dhan Bahadur Kunwar

Ashford

Burtibang

17

Ka Prasad Chhantyal

Ashford

Burtibang, Narja

18

Jhak Bahadur Chhantyal

Ashford

Lammela

19

Mukendra Chhantyal

Ashford

Lammela

20

Narsing Chhantyal

Ashford

Lammela

21

Tika Rana

Basingstoke

Righa

22

Nandalal Pun

Bournemouth

Tangram

23

Bhim Shrees

Bridgend

Harichaur-6

24

Mansuva Pun

Bridgend

Chauraha

25

Purna Bahadur Pun

Croydon

Sagdi

26

Hira Bahadur Pun

Farnborough

Phaperkhet

27

Jag Bahadur Pun

Farnborough

Shisakhani

28

Khadka Thapa

Farnborough

Pandavkhani

29

Sher Bahadur Pun

Farnborough

Lekhani

30

Hira Bahadur BK

Farnborough

Puranogaun

31

Bhim Bahadur Thapa

Farnborough

Righa

32

Sammar Gharti Magar

Fleet

Bhuskat

33

Dipak Kumar Kaucha

Folkestone

Righa

34

Shasiram  Pun

Folkestone

Righa

35

Deb Bahadur Pun

Folkestone

Torikhola,

36

Ganesh Pun

Folkestone

Righa

37

Kishore Sapkota

Folkestone

Damek

38

Ram Bahadur Pun

Folkestone

Kathekhola  

39

Hom Bahadur Rana

Folkestone

Righa

40

Keshab Prasad Budha

High Wycombe

Taman

41

Tirtha Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

42

Man Bahadur Thapa

Hounslow

Ransing,kiteni

43

Tam Bahadur Pun

Northolt

Phaparkhet

44

Chitra Thapa

Oxford

Daga Tundanda

45

Surya Thapa

Derby

Daga Tundanda

46

Top Bahadur Bhujel Thapa

Derby

Daga Tundanda

47

Jit Bahadur Gharti Magar

Peterborough

Taman-

48

Bal Bahadur Pun

Plumstead

Pandavkhani

49

Krishna Bahadur Thapa

Portsmouth

Harichaur-6

50

Danny  Pun

Portsmouth

Harichaur-5

51

Bishnu Kaucha

Aldershot

Pandavkhani

52

Khem Bahadur Thapa

Reading

Harichaur 6

53

Dal Bahadur Shahi

Reading

Sarkuwa

54

Bikram Rana

Reading

Barahakot

55

Man Bahadur Thapa

Reading

Barahakot

56

Puran Rana

Reading

Barahakot

57

Mangal Pun

Reading

Pandavkani

58

Yam Bahadur Pun

Sandhurst

Tangram

59

Rajan Mall

Sandhurst

Baglung Bazaar

60

Dhan Budhathoki

Swindon

Kandebash

61

Hira Bahadur Thapa

Swindon

Pandavkhani

62

Bhim Shrees

Swindon

Righa

63

Devendra Shrestha

Swindon

Baglung Bazaar

64

Balaram Pun Magar

Swindon

Tangram

65

Ashok Budhathoki

Swindon

Kandebash

66

Ganga Bahadur Rana

Tidworth

Rangkhani-9

67

Ser Bahadur Pun

Wallington

Lekhani

68

Om Bahadur Thapa

Wallington

Sagdi

69

Mitra Thapa

Hounslow

Righa

70

Hari Prasad  Gharti Magar

Winchester

Harichaur -6

71

Prem Bahadur Chhantyal

Folkestone

Lekhani

72

Nar Bahadur Pun

Folkestone

Pandavkhani

73

Tara Bahadur Thapa

Folkestone

Righa

74

Chhabilal Pun

Wallington

Lekhani

75

Dolendra  Khadka

London

Baglung Bazaar

76

Hari Sherchan

Feltham

Burtibang

77

Lal Bahadur Roka

Feltham

Lekhani

78

Dol  Malla

Hounslow

Bamiya

79

Ram Bahadur Thapa

Southampton

Baglung Bazaar

80

Indra Bahadur Pun

Reading

Harichaur-

81

Bharat Kumar Newar

Aldershot

Baglung Bazaar

82

Maniram Thapa

Aldershot

Pandavkhani

83

Dhan Shrees

Greenwich

Righa

84

Ran Bahadur Pun

Swindon

Torikhola

85

Christina Chhantyal

Farnborough

Lekhani

86

Chandra Kala Pun

Aldershot 

Lekhani

87

Tej Bahadur Shreesh 

Farnborough

Barahakot-

88

Lekh Bahadur Pun

Aldershot

Chauraha

89

Gam Prasad Pun

Aldershot

Torikhola -

90

Balbir Pun

Aldershot

Pandavkhani -

91

Padam Bahadur Thapa

Salisbury

Rangkhani -

92

Laxman Malla

Aldershot

Harichaur -

93

Ram Bahadur Thapa

Reading

Banskote-

94

Bhim Bahadur Gharti

Farnborough

Pandavkhani-

95

Tul Bahadur Thapa

Aldershot

Ranshing Kiteni

96

Sudarshan Rajbhandari

London

Baglung Bazaar

97

Jit Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha

98

Chandra Kumari Thapa

Farnborough

Righa

99

Man Kumari Thapa

Reading

Righa-2

100

Ratna Prakash Pun

Plummeted

Bungadovan

101

Trikali Thapa

Tidworth

Rangkhani

102

Tika Kumari Khattri

Greenford

Baglung Bazaar

103

Dal Bahadur Thapa

Peterborough

Damek

104

Bishnu Rana

Aldershot

Dudhilabhati-

105

Tej Bahadur Shrees

Croydon

Sagdi 

106

Som Bahadur Shrees

Hounslow

Righa

107

Lachhuman Pun

Aldershot

Pandavkhani

108

Durga Bahadur Pun

Northolt

Chauraha

109

Devimaya Pun

Farnborough

Righa

110

Punkala Pun

Farnborough

Righa

111

Tek Bahadur Pun

Aldershot

Harichaur 6

112

Bal Bahadur Pun

Aldershot

Ransing kiteni

113

Amar Pun

Aldershot

Bhingithe

114

Sarat Thapa

Aldershot

Ransing Kiteni

115

Chandra Thapa

Aldershot

Banskhola

116

Tulsi Thapa

Aldershot

Ransingkiteni-

117

Pabi Thapa

Aldershot

Righa

118

Kausila Rana

Aldershot

Sishakhani

119

Sher Bahadur Pun

Nuneaton

Jaljala

120

Karna Bahadur Resmi

Colchester

Jaljala

121

Om Resmi

Colchester

Jaljala

122

Resham shrees

QOGLR

Rangkhani

123

Dal Bahadur Budhathoki

Peterborough

Chauraha -

124

Jag Bahadur Pun

Peterborough

Chauraha -

125

Chhabilal Rana

Aldershot

Ransing Kiteni

126

Kul Bahadur Ale

Aldershot

Pandavkhani

127

Siddhartha Chanda

Farnborough

Burtibang

128

Ran Kumari Pun

Aldershot

 

129

Bishnu Shrees

Farnborough

Barahakote,Nepalgunj

130

Jit Bahadur Rana

Aldershot

Rangkhani

131

Amar Gharti

Northolt

Ransing Kiteni

132

Ran Bahadur Rana

Plumstead

Ramuwa

133

Padam Bahadur Rana

Aldershot

Malma, Banskhola

134

Mukta Bahadur Rana

Aldershot

Malma, Banskhola

135

Indra Bahadur Thapa

Aldershot

Malma, Banskhola

136

Deumaya Gurung

Aldershot

Baglung Bazaar

137

Pobimaya Ale

Aldershot

Bhuskat

138

Yam Kumari Bhandari

Camberley

Narethati

139

Dhan Bahadur BK

Aldershot

Harichaur-6

140

Yam Bahadur Bahik

Catterick

Kalapatal

141

Sashiram Pun

Aldershot

Pandavkhani

142

Shibalal Thapa

Aldershot

Puranogaun

143

San Bahadur Gharti

Aldershot

Bhingethi

144

Durga Bahadur Shahi

Aldershot

Pandavkhani, Nawalparasi

145

Dilmaya Paija

Aldershot

Bhingethi

146

Rem Sherchan

Aldershot

Kharbang

147

Nanda Prasad Rana

Aldershot

Bhingethi

148

Chitra Bahadur Thapa

Andover

Dagatundanda

149

Til Bahadur Thapa

Aldershot

Bhakunde

150

Karna Bahadur Pun Kaucha

Hayes

Chauraha